Skip to main content

Disclaimer

 

De adviezen in dit antibioticaformularium en de richtlijnen van de SWAB zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door een groep van deskundigen, volgens de elders beschreven procedure (www.swab.nl - professionals - richtlijnen - format richtlijnontwikkeling). De adviezen en richtlijnen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moeten door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast aan de lokale omstandigheden. Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de adviezen en richtlijnen van de SWAB.