Skip to main content

congenitale CMV infectie

Advices

< 3 months
Priority Medication Remarks
Medication:

valganciclovir 6 weeks

Remarks:

Dosering valganciclovir https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/123/valganciclovir (Indicatie: Behandeling aangeboren symptomatische CMV infectie)

< 3 months

Indications: indien contra-indicatie voor orale therapie

Priority Medication Remarks
Medication:

ganciclovir iv

Remarks:

Dosering ganciclovir: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/110/ganciclovir (Indicatie: Behandeling aangeboren symptomatische CMV infectie)

General comments

Indicaties voor behandeling:
- klinisch manifeste congenitale CMV infectie met centraal zenuwstelsel symptomen
- ernstig zieke (levensbedreigde) neonaten met CMV infectie, met of zonder afwijkingen van het centrale zenuwstelsel.

De behandeling bij voorkeur starten in de eerste levensmaand, maar in ieder geval voor de leeftijd van drie maanden.

Zie voor diagnostiek en follow-up de aanbevelingen van de NVK richtlijn.

Verlenging van de behandeling tot 6 maanden heeft mogelijk positieve effecten op de uitkomst, echter hier is nog geen consensus over.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • valganciclovir
  • ganciclovir
Menu position
Metadata

Swab vid: G-291997.2
Updated: 06/01/2018 - 16:16
Status: Published