Cryptosporidiosis (Cryptosporidium spp.)

Advices

1 months - 18 years
Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Remarks:

In principe niet behandelen bij immuuncompetente kinderen

Priority:
2nd choice
Medication:

Nitazoxanide po

Remarks:

kinderen*: po 7,5mg/kg/dag (verdeeld over twee giften)gedurende 3 dagen

*(1-3 jaar): po 100mg 2 dd;
(4-11 jaar): po 200mg 2dd;
(12 jaar en ouder): po 500mg 2dd

1 months - 18 years

Indications: (Ernstig) immuungecompromitteerde patient

Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Remarks:

Meest effectieve therapie is herstel van eigen cellulaire afweer

Priority:
2nd choice
Medication:

Nitazoxanide po

Remarks:

Dosering idem als bovenstaand, duur 21 dagen

Priority:
3rd choice
Medication:

paromomycine po

azitromycine po

General comments

  • Bij persisterende diarree kan behandeling met nitazoxanide overwogen worden.
  • Iedere antibiotische therapie is omstreden, effectiviteit in immuungecompromitteerden is zeer beperkt. Beste therapie bij infecties in immuungecompromitteerden is het herstellen van de eigen afweer.

Sources

  1. NVP therapierichtlijn 2020_31.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • Nitazoxanide
  • paromomycine
  • azitromycine
Menu position
Metadata

Swab vid: G-390602.3
Updated: 01/28/2021 - 17:57
Status: Published