Skip to main content

Echinococcose (hydatide / cysteuze echinococcose - Echinococcus granulosus)

Advices

12 months - 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Albendazol po

Remarks:

Voor doseringen zie Kinderformularium

General comments

Behandeling is altijd multidisciplinair van aard en in overleg met experts in een academisch ziekenhuis. Behandelindicaties zijn complex, niet eenduidig en onder meer gebaseerd op cyste-karakteristieken.

Bij vitale cysten, altijd chemotherapie eventueel in combinatie met operatieve behandeling. Perioperatief wordt geadviseerd om albendazol te starten.

In het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

1. bij oude, niet vitale cysten: expectatief beleid

2. percutane behandeling (PAIR* of PEVAC**) techniek bij vitale cysten die hiervoor toegankelijk zijn (tenminste 6 weken voor en tot en met 6 maanden na de ingreep adjuvante behandeling met albendazol)

3. chirurgische behandeling bij cysten die niet voor percutane behandeling geschikt zijn (tenminste 6 weken voor en tot en met 6 maanden na de ingreep adjuvante behandeling met albendazol)

* Percutane Aspiratie, Injectie met scolicide agens (alcohol) en Reaspiratie (PAIR) ** Percutane EVACuatie (PEVAC) met drain in situ gedurende 3 dagen en spoelen met hypertone zoutoplossing

  • Voor iedere invasieve ingreep een antihistaminicum toedienen ter preventie van anafylaxie.
  • Bij langdurig gebruik van albendazol, controleer leverfuncties en leukocytenaantal.

  • Overweeg dubbeltherapie (albendazol + praziquantel) bij:
  1. chirurgische interventie of ruptuur (evidence): vanaf 1 dag voor interventie voor 3-5 dagen (langer bij evidente spil): naast albendazol ook praziquantel 1 dd 6-75 mg/kg/dag
  2. bij ernstige echinococcose (expert opinion, geen bewijs): 1 maal per week praziquantel 60 mg/kg voor meerdere wk/mnd.

Sources

  1. NVP therapierichtlijn 2020_31.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • Albendazol
Menu position
Metadata

Swab vid: G-390609.1
Updated: 01/27/2021 - 12:40
Status: Published