Overslaan en naar de inhoud gaan

candidemie / gedissemineerde candidiasis

Adviezen

< 4 weken

Indicaties: invasieve candidiasis bij (premature) neonaat

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

fluconazol

Opmerking:

EERSTE KEUS ALTERNATIEF is liposomaal amfotericine B. Dosering 3 mg/kg/d.  

Dosis fluconazol conform SWAB richtlijn invasieve schimmelinfecties: Oplaaddosis (dag 1) 25 mg/kg/d in 1x, gevolgd door onderhoud (vanaf dag 2, dagdagelijks) 12 mg/kg/d in 1x

Wanneer onder profylactische toediening van fluconazol een (verdenking op) candidemie ontstaat, dan dient dit beschouwd te worden als een doorbraak infectie en wordt geadviseerd een ander middel dan fluconazol te kiezen als empirische therapie. Als het een patient betreft die bekend gekoloniseerd is met non-albicans/non-parapsilosis Candida spp: overleg met consulent kinderinfectieziekten/microbioloog over beste keuze empirische therapie.

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: invasieve candidiasis bij niet-neonaten

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

micafungin

Opmerking:

Dosis micafungine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/321/micafungine

Bij gebleken gevoeligheid, verbeterde kliniek en negatieve bloedkweken kan met fluconazol worden uitbehandeld.

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: invasieve candidiasis bij niet-neonaten

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

caspofungine

Opmerking:

Dosis caspofungine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/91/caspofungine

Bij gebleken gevoeligheid, verbeterde kliniek en negatieve bloedkweken kan met fluconazol worden uitbehandeld.

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: invasieve candidiasis bij niet-neonaten, indien hemodynamisch stabiel, niet voorbehandeld met een azole, of indien kolonisatie met echinocandine-resistente gist

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

fluconazol

Algemene opmerkingen

In patiënten met candidemie, dienen alle intravasculaire catheters (centraal, perifeer en arterieel) verwijderd te worden.

Antifungale therapie aanpassen aan determinatie van Candida spp. en gevoeligheid, i.o.m. consulent kinderinfectieziekten. In sommige gevallen kan per oraal uitbehandeld worden.

Een positieve bloedkweken dient aanleiding te zijn voor verder disseminatie onderzoek.
Een positieve urinekweek is een reden voor echo onderzoek van de nieren en niet voor een volledig disseminatieonderzoek.

Behandelduur candidemie bij neonaten:
-CVC-gerelateerde infectie:  Verwijder CVC. Behandel tot 14 dagen na negatief worden van  kweken
-Cutane candidiasis zonder tekenen van disseminatie: 14 dagen, zon nodig langer o.b.v. kliniek
-Gedissemineerde infectie: 14-28 dagen na het verdwijnen van de klinische verschijnselen en het negatief worden van de bloedkweken
-Renale candidiasis ( “gistbollen”): 14 dagen na het negatief worden van de urinekweek, in ieder geval tot de gistbollen verdwenen zijn ( dit duurt meestal langer dan 14 dagen)
-Endocarditis: Minimaal 6 weken en afhankelijk van de kliniek en bevindingen bij echocardiografie
-Endolphthalmitis: In overleg met de oogarts/kinderarts-infectioloog, minimaal 4-6 weken
-Meningitis: Minimaal 6 weken en afhankelijk van kliniek en beeldvorming langer

Behandelduur candidemie bij oudere kinderen: indien geen aanwijzingen voor strooihaarden, tot minstens twee weken na negatief worden van de bloedkweek.

Behandelduur bij acute gedissemineerde candida infectie: minstens zes weken, mede afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

Bronnen

  1. http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/3AA7A56CE879587BC12581F80061297F/$FILE/SWAB%20Richtlijn%20Mycosen%202017%20(final).pdf

    SWAB richtlijn invasieve schimmelinfecties (december 2017)

  2. http://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(14)60766-7/pdf

    ESCMID guideline 2012 for the diagnosis and management of candida disease in neonate and children

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • fluconazol
  • micafungin
  • caspofungine
Categorie
Metadata

Swab vid: G-290413.4
Bijgewerkt: 11/07/2019 - 13:27
Status: Published