Overslaan en naar de inhoud gaan

comm-acq pneumonie - onbek verw

Adviezen

< 4 weken

Indicaties: neonatale pneumonie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv

Opmerking:

Bij niet opknappen en/of ernstige ziekte: azitromycine toevoegen ter behandeling van een pneumonie veroorzaakt door Chlamydia trachomatis. NB! Indien mogelijkheid sepsis, dan behandeling confrom neonatale sepsis (zie hoofdstuk Sepsis), met toevoeging van een macrolide indien een neonatale pneumonie veroorzaakt door Chlamydia tevens ingedekt dient te worden.
Dosering cefuroxim: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/130/cefuroxim-als-na-zout-cefuroxim-als-axetil

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv

Opmerking:

Bij niet opknappen en/of ernstige ziekte: azitromycine toevoegen ter behandeling van een pneumonie veroorzaakt door Chlamydia trachomatis. NB! Indien mogelijkheid sepsis, dan behandeling conform neonatale sepsis (zie hoofdstuk Sepsis), met eventuele toevoeging van een macrolide indien een neonatale pneumonie veroorzaakt door Chlamydia tevens ingedekt dient te worden.

Dosering amoxicilline/clavulaanzuur: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/307/amoxicilline-clavulaanzuur

Dosering azitromycine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/309/azitromycine

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: Milde infecties

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline po 5 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

azitromycine po 3 dagen

Opmerking:

Alternatief bij penicilline-allergie.

Dosering azitromycine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/309/azitromycine

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: Matig ernstige infecties

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline po

Prioriteit:
2e keus alternatief
Medicatie:

cefuroxim iv

Opmerking:

Alternatief bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie.

Dosering cefuroxime: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/130/cefuroxim-als-na-zout-cefuroxim-als-axetil

Prioriteit:
2e keus alternatief
Medicatie:

azitromycine po 3 dagen

Opmerking:

Alternatief bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie.

Dosering azitromycine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/309/azitromycine

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: Ernstige infecties

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv

Opmerking:

Bij klinisch herstel met amoxicilline/clavulaanzuur po uitbehandelen.

Dosering cefuroxime: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/130/cefuroxim-als-na-zout-cefuroxim-als-axetil

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv

Opmerking:

Dosering amoxicilline/clavulaanzuur: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/307/amoxicilline-clavulaanzuur

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine

+

ciprofloxacine

Opmerking:

Bij IgE-gemedieerde penicilline allergie.

Dosering clindamycine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/312/clindamycine

Dosering ciprofloxacine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/310/ciprofloxacine

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: Influenza met pneumonie, influenzavirus geïdentificeerd

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv

of

amoxicilline + clavulaanzuur po

Opmerking:

Verdenking baceriele superinfectie bij influenza. Bij ernstige kliniek i.v. behandelen.

Dosering amoxicilline/clavulaanzuur: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/307/amoxicilline-clavulaanzuur

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

cefuroxim iv

Opmerking:

Verdenking bacteriele superinfectie bij influenza.

Dosering cefuroxime: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/130/cefuroxim-als-na-zout-cefuroxim-als-axetil

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: Aspiratiepneumonie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv

of

amoxicilline + clavulaanzuur po

Opmerking:

Mag oraal indien intake en resorptie gegarandeerd.

Dosering amoxicilline/clavulaanzuur: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/307/amoxicilline-clavulaanzuur

Algemene opmerkingen

Overweeg toevoegen van azitromycine in de behandeling van een community-acquired pneumonie bij onvoldoende respons.

Bij voorheen gezonde kinderen die dreigen respiratoir insufficiënt te worden en bij wie de diagnose influenza zeer waarschijnlijk of zeker is, kan oseltamivir voorgeschreven worden binnen 48 uur na aanvang van de klachten. Bij verdenking op influenza dient oseltamivir ook overwogen te worden bij immuungecompromitteerde kinderen en/ of kinderen met een onderliggende cardiale, neuromusculaire of pulmonale aandoening. Start < 48 uur, bij immuungecompromiteerden <72 uur.

Voor (verdenking) pneumonie na bijna-verdrinking: zie betreffende hoofdstuk.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • cefuroxim
  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • amoxicilline
  • azitromycine
  • clindamycine
  • ciprofloxacine
Categorie
Metadata

Swab vid: G-388657.3
Bijgewerkt: 11/07/2019 - 13:33
Status: Published