Skip to main content

antibiotica-geassocieerde diarree - Clostridium difficile

Advices

< 18 years

Indications: Niet-ernstige Clostridium difficile infectie

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Remarks:

Stop antibiotica

Priority:
2nd choice
Medication:

metronidazol po 10 days

Remarks:

Dosis metronidazol: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/100/metronidazol (Dosis conform indicatie "anaerobe infecties", per os)

< 18 years

Indications: Ernstige Clostridium difficile infectie

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

vancomycine po 10 days

General comments

Bij kinderen onder de twee jaar oud is de aanwezigheid van Clostridium difficile in principe niet met klinische symptomen geassocieerd en is het dus niet geindiceerd hier diagnostiek naar in te zetten.

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt.

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine.

Er is alleen een behandelindicatie indien er diarree is. Het behandelen van asymptomatische dragers is niet zinvol.

Zie SWAB richtlijn voor beleid bij refractaire of recidiverende infecties.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • metronidazol
  • vancomycine
Menu position
Metadata

Swab vid: G-277063.3
Updated: 12/27/2021 - 17:41
Status: Published