Skip to main content

sepsis, bij neutropenie

Advices

< 18 years

Indications: Neutropene koorts zonder risicofactoren voor gram-positieve verwekker

Priority Medication Remarks
Medication:

ceftazidim iv

Remarks:

Ceftazidim dosis: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/128/ceftazidim.
Doseren conform "Indicatie: Sepsis en ernstige infecties, immuungecompromitteerde patiënten"

< 18 years

Indications: Neutropene koorts met risicofactoren voor gram-positieve verwekker

Priority Medication Remarks
Medication:

ceftazidim iv

+

vancomycine iv

Remarks:

Ceftazidim dosis: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/128/ceftazidim.
Doseren conform "Indicatie: Sepsis en ernstige infecties, immuungecompromitteerde patiënten"

Vancomycine dosis: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/337/vancomycine.
Doseren conform "Indicatie: Koorts bij neutropenie".

Voor indicaties toevoegen vancomycine zie opmerkingen.

General comments

Altijd rekening houden met het resultaat van eerder afgenomen kweken en recent antibiotica gebruik.

Oncologische patiënten in principe ceftazidim monotherapie, indicaties vancomycine volgens SKION supportive care richtlijn:

- HD-Ara-C (high dose cytarabine) kuur
- ernstige mucositis
- verdenking lijninfectie
- hemodynamische instabiliteit
- ernstig ziek zijn
- te overwegen na 36-48 uur persisterend koorts na ceftazidim monotherapie

 

Staken van antibiotica:

- Conform SKION supportive care protocol breed spectrum antibiotica bij negatieve bloedkweken staken na 72 uur, indien patiënt 24 uur koortsvrij is en bij aanvang hemodynamisch stabiel was (onafhankelijk van CRP of eventueel persisterende neutropenie).
- Bij hoog risico patiënten antibiotica na een week staken.
- Bij persisterend koorts verder focusonderzoek verrichten (onder andere gericht op schimmelinfecties).

 

Indien de verwekker bekend wordt, dient het gekozen antibiotica regime, voor zover mogelijk, gestroomlijnd te worden op basis van het antibiogram. Zie ook bij 'algemene principes'.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • ceftazidim
  • vancomycine
Menu position
Metadata

Swab vid: G-388489.2
Updated: 01/28/2021 - 18:06
Status: Published