pyelonefritis

Adviezen

< 18 jaar
Prioriteit Score Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Dosering  amoxicilline + clavulaanzuur: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/307/amoxicilline-clavulaanzuur

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ceftibuten po 10 tot 14 dagen

Algemene opmerkingen

Voor kinderen <1 maand bij wie een sepsis/ meningitis nog niet is uitgesloten dient intraveneus gestart te worden. Zodra bloedkweek en liquorkweek negatief zijn kan oraal uitbehandeld worden.

Indien urosepsis bij kinderen > 1 maand behandelen conform therapieadvies bij urosepsis (hoofdstuk sepsis).    

Wanneer orale antibiotica bij aanvang van behandeling niet gegeven kunnen worden, behandel dan eerst intraveneus gedurende 2 tot 4 dagen met een 2e of 3e generatie cefalosporine, gevolgd door orale antibiotica op geleide van het gevoeligheidspatroon.

Men dient altijd rekening te houden met de resultaten van eerdere kweken.   

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • ceftibuten
Categorie
Metadata

Swab vid: G-390039.3
Bijgewerkt: 08/03/2020 - 14:06
Status: Published